"Pomáhám lidem lépe porozumět lidské odlišnosti,  posvítit si na převzaté limitující batožiny, vzkřísit sebe a vyjet  mu

z garáže vstříc."

 • S čím Vám můžu pomoct?

Lidmi se zabývám zhruba 15 let a osm z toho pomáhám lidem rozkrývat jejich příběhy. Tak, aby  lépe porozuměli tomu, co a proč se v nich v určitých situacích odehrává, kde se to v nich bere a co se  s tím dá dělat.

Pomáhám lidem posunout se od věčného porovnávání a vzájemného hodnocení k větší sebejistotě.  Porozumět lidské odlišnosti a naučit se s ní jednat bez zbytečných emočních kolotočů, ať už svých či svého okolí:)

Mám zkušenost, že člověk v sobě snadněji pohne věcmi, když nejdříve porozumí tomu, co a proč se v něm děje. Kde se ve něm emoční kolotoče berou a jaké pozadí mají jeho pády, nedorozumění, strachy, masky, tlaky a limity

 • S čím za mnou nejčastěji klienti přicházejí?

 

 • Když se jim v životě opakují věci, kterým potřebují přijít na kloub (vlastní nekomfortní rozpoložení, vztahy, práce….)
 • Když potřebují rozlousknout určitou disharmonii ve vztazích s druhými (konflikty, výchova, nedorozumění…)
 • Když zažívají trable v komunikaci a potřebují sladit komunikační jazyk s protistranou
 • Když prochází těžkou životní situací či změnou a potřebují se v ní lépe zorientovat
 • Když by rádi ve svém životě našli větší harmonii, sebedůvěru, jistotu a neví, za který konec to vzít
 • Když manažeři nebo majitelé podniků potřebují zkonzultovat otázky v oblasti:  budování týmu, vedení lidí, komunikace, vyjednávání, personalistiky, vzdělávání a realizaci soft skills tréninků
 • Z čeho ve své práci vycházím?

 

 • na VŠ mám vystudovanou vedlejší specializaci psychologii a sociologii v řízení a řadu tréninků a kurzů v oblasti psychologie, psychoterapie, koučinku, osobního rozvoje, ALE...
 • mým největším nástrojem je moje schopnost intuitivního vnímání člověka, které mi bylo tak nějak dáno do vínku. Díky němu dokážu nacítit nastavení druhého, jeho bolístky, rozpoložení a potřeby. Hezkou větu k tomu má moje maminka. „Ani nevíš, jak já často trnula, když jsi byla malá. Ty jsi byla nahlas schopná pokládat tak otevřené otázky a komentovat lidské projevy, že jsem se vždycky bála, koho potkáme:)"
 • v klientské praxi se také hodně opírám o transakční analýzu, dynamickou psychoterapii a NLP.
 • můj život byl velmi bohatý na celou řadu držkopádů, pochopení a procitnutí, a proto klientům tak nějak lépe rozumím. Hodně klientských témat mám prostě sama odžito. Ostatně koho zajímá můj příběh, může si ho ve stručnější podobě přečíst tady nebo v té detailnější je pak zdarma ke stažení tady
 • intuitivnímu napojení na klienta mě vede k volbě komunikačního jazyka dle jeho nastavení, což mu pomáhá k snadnějšímu porozumění. Není třeba se proto obávat tápání v abstraktních vědeckých či ezo termínech, vše probíráme lidskou a srozumitelnou řečí.
 • Kde se potkáme?
 • v mém koutku u terapeutického okna na Praze-západ v Dobřichovicích:)
 • nebo využijeme klidu a léčivých účinků přírody a uděláme si zážikovou terapeutickou vycházku  u nás v okolí brdských luk, lesů či vod
 • Jak mě vidí klienti?
Absolvovala jsem životě různá terapeutická sezení a Markétin přístup je skvělý v tom, že dokáže věci přesně pojmenovat, vysvětlit mechanismy vztahů a důsledky mého jednání, které vychází z již probraných starých věcí. Její doporučení lze okamžitě aplikovat, protože jsou jasná a srozumitelná. Markéta prostě hovoří lidským jazykem vycházejícím z jejího srdce. Na Markétine přístupu mi vyhovuje její široký záběr od klasické psychologie k alternativním cestám. V daný moment tak doporučí i podporu mimo rámec klasické terapie jako například Bachovy esence, které mi v mé nové cestě hodně pomáhají.
Kristýna
S Markétou se znám více jak 10 let a její konzultace mi byly vždy nedocenitelným pomocníkem jak v profesním, tak i osobním životě. Markéta vám nedá všechny ingredience receptu na šťastný a skvělý život, ale bude vám koučem, mentorem a psychologem v jedné osobě a ten recept si poskládáte společným úsilím. Hlavně mluví naprosto srozumitelmým jazykem. Díky jejím věcným komentářům a dobře mířenými otázkám jsem dokázal zanalyzovat to nejpalčivější. Popsat stav duše i mysli, otevřít se a posunout se dál. Jinak bych byl zacyklený napořád. Markéta nikdy nebude stát nad vámi, ale vedle vás!:)
Lukáš
Markéta je jedním z nejzásadnějších lidí, kteří se vyskytli v mém životě. Mé vnímání sebe, okolí a lidských vztahů nebylo nikdy zdravé a já sama jsem to odjakživa cítila. A tak jsem se snažila na sobě pracovat. Začala jsem návštěvami psychologů, terapetů a pokračovala návštěvami čarodějnic a čarodějů. Čarodejnice v dobrém slova smyslu :) Často jejich metody pro mě byly neuchopitelné. A pak mi zkřížila cestu Markéta. “Čarodějnice” s lidskou tváří a hlavně s lidským, pochopitelným vyjadřováním. Čarodejnice proto, že ona vnímá člověka tak nějak skrz, aniž by jí on sám cokoliv řekl. Pojmenovává věci a okolnosti tak, že jim rozumíte. Mnohdy není jednoduché vidět a přiznat si vlastní slabosti, ale Markéta je jedinečným průvodcem, který mi pomohl rozkrýt a porozumět jejich pozadí. Od doby, co Markétu znám, si vážím sebe sama mnohem víc, než dřív. Mé vztahy jsou jasnější a méně komplikované. Dokážu lidem říkat i nepříjemné věci, pokud je to nutné, aniž bych u toho trpěla pocitem, že mě zatratí celý svět. Prostě… lépe se mi žije a mým nejbližším se lépe žije se mnou.
Kateřina